Процес на производство на леене под налягане от алуминиева сплав

2022-04-26

Отливка под налягане от алуминиева сплаве да се използва високо налягане за натискане на разтопен метал в кухината на прецизна метална форма при висока скорост, а разтопеният метал се охлажда и втвърдява под налягане, за да образува отливки от алуминиева сплав.

Леенето под налягане в студена камера и леенето в гореща камера са два основни метода на процеса на леене под налягане. При леене под налягане в студена камера разтопеният метал се инжектира в камерата за леене под налягане чрез ръчни или автоматични устройства за изливане и след това инжекционният поансон напредва, за да притисне хидравлично метала в кухината. При процеса на леене под налягане в гореща камера, камерата под налягане е перпендикулярна на тигела и разтопеният метал автоматично се влива в камерата под налягане през захранващия отвор на камерата под налягане.Инжекционният поансон се движи надолу, избутвайки разтопения метал през гъшата шийка в кухината. След като разтопеният метал се втвърди, формата за леене под налягане се отваря, отливката се изважда и цикълът на леене под налягане на алуминиева сплав е завършен.