Предимството на леенето под налягане от алуминиева сплав

2022-06-25

Предимствата налеене под наляганевключват отлична точност на размерите. Обикновено това зависи от материала на отливката. Типичната стойност налеенето под наляганее, че грешката е 0,1 mm за първия размер от 2,5 cm и грешката се увеличава с 0,002 mm за всеки следващ 1 cm. В сравнение с други процеси на леене, повърхността му е гладка, а радиусът на филето е около 1-2,5 микрона. Могат да се произвеждат отливки с дебелина на стената от около 0,75 mm спрямо пясъчна кутия или постоянно леене под налягане. Той може директно да отлива вътрешни структури, като телени втулки, нагревателни елементи и лагерни повърхности с висока якост. Други предимства включват способността му да намалява или избягва вторичната механична обработка, висока скорост на производство, якост на опън от 415 MPa и висока течливост на метала.