Значението на формите за леене под налягане

2023-03-22

Контролът на повърхностната температура на формите за леене под налягане е много важен за производството на висококачествени отливки. Неравномерните или неподходящи температури на формата за леене под налягане също могат да доведат до нестабилност на размерите на отливката, което води до деформация на изхвърлената отливка по време на производството, което води до дефекти като топлинно налягане, залепване на матрицата, вдлъбнатини на повърхността, вътрешни кухини при свиване и горещи мехурчета. Когато температурните разлики на формата са големи, те имат различна степен на въздействие върху променливите в производствения цикъл, като време за пълнене, време за охлаждане и време за пръскане.